General Director – Kasymov Dulat Doskeldiuly. E-mail: d.kasymov@kbtu.kz

Deputy General Director – Tokhtakhunov Kurash Dautzhanovich. E-mail: k.tokhtakhunov@kbtu.kz

Director of the International Cooperation Department – Syrlybay Asem Bakytkyzyzy. E-mail: endowment@kbtu.kz